• 1

Vi är en allmänpraktiserande byrå och erbjuder därmed våra klienter juridiskt biträde inom såväl humanjuridik som affärsjuridik. För att ge våra klienter bästa möjliga vägledning håller vi oss kontinuerligt uppdaterade genom att ta del av aktuell lagstiftning, ny litteratur samt gällande praxis.  Vi arbetar särskilt inom följande rättsområden:  

»Allmän förvaltningsrätt
»Arbetsrätt
»Asyl- och migrationsrätt
»Bolagsrätt
»Brottmål
»Plan- och bygglagen (PBL)           
»Familjerätt
»Hyresrätt
»Kommunalrätt
»Socialrätt
»Skadeståndsrätt
»Skatterätt

Senaste nyheter