Välkommen till Advokatfirman Staifo

En allmänpraktiserande advokatbyrå med fokus på humanjuridik.

Verksamhetsområden

Civilrätt

Straffrätt

Socialrätt

Asyl- och migrationsrätt

Familjerätt

Allmän förvaltningsrätt

Advokatfirman Staifo

En allmänpraktiserande advokatbyrå i Göteborg

Advokatfirman Staifo är en allmänpraktiserande advokatbyrå med fokus på brottmål, familjemål, sociala mål (LVU mm) och allmän förvaltningsrätt. Vi biträder framför allt privatpersoner samt små och medelstora företag. Som humanjurister sätter vi alltid klientens intressen i centrum. Ansvar, kunskap, etik och moral kännetecknar allt vårt handlande.

I brottmål, migration och sociala tvångsmål har du ofta rätt till ett offentligt biträde som staten står kostnaden för. Önskar du en särskild advokat ska du ange detta tidigt i processen, helst redan vid första förhör eller kontakt med myndigheterna. Även när du själv anlitar en advokat har du ofta rätt till ekonomisk hjälp via ditt försäkringsbolag eller från staten. Vi hjälper dig gärna med ansökan om rättsskydd eller rättshjälp.

2007

Grundades advokatfirman

År 2007 grundade Maravgi Advokatfirman Staifo.

+30

Års erfarenhet

+5

Expertisområden

Vi besitter över 5 olika expertisområden.

Juridiskt biträde inom humanjuridik och affärsjuridik

Familjeföretag med personligt engagemang

År 2007 startade Maravgi Staifo advokatbyrån. Idag är det ett familjeföretag med sex anställda.

Vi är en allmänpraktiserande byrå och erbjuder våra klienter juridiskt biträde inom såväl humanjuridik som affärsjuridik.

Advokatfirman Staifo Maravgi

Maravgi Staifo

Advokatfirman Staifo Yadid

Yadid Staifo

Advokatfirman Staifo Irma

Imra Staifo Barkarmo

Sara Advokatfirman Staifo

Sara Staifo

Advokatfirman Staifo Anja

Anja Bartholdsson

Advokatfirman Staifo Hazniye

Hazniye Celik

Kom i kontakt med oss!

Kontakta oss så berättar vi mer.